XRP

Posts not found

No posts has been found. Please return to the homepage.

XRP (Ripple coin) là một hệ thống thanh toán theo thời gian thực (RTGS). Chúng còn được gọi là Ripple Transaction Protocol (RTXP) hoặc giao thức Ripple.

gi8 Delete
K8 Delete