SEK

Posts not found

No posts has been found. Please return to the homepage.

Krona Thụy Điển (SEK) là đơn vị tiền tệ của đất nước Thụy Điển từ năm 1873 cho tới giờ tương đương với 145 năm về trước.

gi8 Delete
K8 Delete